kok官网入口

您目前的位置: 首页 ? 师资队伍 ? 博士生导师 ? 正文

田旭

   

    田旭,男,博士,研究员。2014年博士毕业于西班牙加泰罗尼亚化学研究所。2016年,德国哥廷根大学博士后出站。随后进入kok官网入口工作。

主要从事有机小分子以及过渡金属催化剂配体的设计、合成及在手性先导药物不对称合成中的应用。包括基于亚胺盐和烯胺活化机制的伯胺、仲胺催化、以及基于氢键活化机制的手性磷酸催化及其过渡金属催化等一系列研究,取得了一系列的重要研究成果。目前以第一及通讯作者发表在J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int.Ed.,Org. Lett., Chem. Comm.等10余篇,他引近500次,部分工作被《Science》或《Synfacts》作为点亮报道,其工作受到了审稿人的高度肯定。

 

【联系邮箱】

xtian@gzhmu.edu.cn

【研究方向

手性先导药物不对称催化合成

 

【主要科研项目】

国家自然科学基金(青年基金2018-2020)

广州市科创委一般项目(2018-2021)

【所获荣誉和奖励】

2013年度国家优秀自费留学生奖学金(中国驻西班牙总领事馆)

2015-2016年度德国洪堡科研奖学金

2017年度广东省“青年珠江学者”

2018年“珠江人才计划”广东省青年拔尖人才

【主要论文及著作(代表性)】

独立工作后发表文章:

1. Wenming Chen, Guifang Chen, Biao Wang, Wei Wang, Wei Huang,* Xu Tian* Tetrahedron Lett. 2021, 66, 152751-152754. (IF: 2.275)

2. Xu Chen, Jin Lin, Biao Wang, Xu Tian* Org. Lett. 2020, 22, 7704-7708. (IF: 6.091 Nature Index)

3. Kunhua Xu, Wenming Chen, Xu Chen, Biao Wang, Jun Huang* Xu Tian* Org. Chem. Front. 2020. 7, 1679-1684. (IF: 5.155)

4. Kunhua Xu, Wenming Chen, Jin Lin, Guifang Chen, Biao Wang, Xu Tian* Chem. Commun. 2019, 55, 14613-14616. (IF: 5.996 Nature Index)

5. Shanshan Chen, Wenming Chen, Xu Chen, Guifang Chen, Lutz Ackermann, Xu Tian* Org. Lett. 2019, 21, 7787?7790. (IF: 6.091 Nature Index)

6. Han Long, Kunhua Xu, Shanshan Chen, Jin Lin, Dan Wu, Bo Wu*, Xu Tian*, Lutz Ackermann. Org. Lett. 2019, 21, 3053-3056. (IF: 6.091 Nature Index)

7. Jing-Wen Kang, Xiang Li, Fei-Yu Chen, Yuan Luo, Shu-Cang Zhang, Bin Kang, Cheng Peng, Xu Tian* Bo Han* RSC Adv. 2019, 9, 12255–12264. (IF: 3.119)

学习期间发表文章:

8. Xu Tian, Fanzhi Yang, Dace Rasina, Francesco Ferlin, Luigi Vaccaro, Lutz Ackermann. Chem. Commun. 2016, 62, 9777-9780. (IF: 5.996 Nature Index)

9. Xu Tian, Nora Hofmann, Paolo Melchiorre. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2997-3000. (IF: 12.959 Nature Index)

Highlighted in Synfacts 2014, 4, 433.

10. Xu Tian, Paolo Melchiorre. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5360-5363. (IF: 12.959 Nature Index)

11. David Bastide, Yankai Liu, Xu Tian, Eduardo Escudero-Adán, Paolo Melchiorre. Org. Lett. 2013, 15, 220-223. (IF: 6.091 Nature Index)

12. Xu Tian, Yankai Liu, Paolo Melchiorre. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6439-6442. (IF: 12.959 Nature Index)

Highlighted in Synfacts 2012, 8, 905.

13. Xu Tian, Carlo Cassani, Yankai Liu, Antonio Moran, Atsushi Urakawa, Patrizia Galzerano, Elena Arceo, Paolo Melchiorre. J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 17934-17941. (IF: 14.612 Nature Index)

Highlighted in Science 2011, 334, 569.

Highlighted in Synfacts 2012, 2, 213.

14. Carlo Cassani, Xu Tian, Eduardo C Escudero-Adán, Paolo Melchiorre. Chem. Commun. 2011, 47, 233-235. (IF: 5.996 Nature Index)

 
 
kok官网入口(浙江)有限公司